Nghi Thức Thọ Bát Quan Trai Giới Tại Nhà Như Thế Nào?

Nghi thức thọ bát quan trai giới tại nhà là gì? Trên thế giới có nhiều người tốt với tấm lòng nhân ái nhưng cũng có rất nhiều người xấu, ác độc. Chúng ta là những người hướng Phật nên cần phải cố gắng không sát sinh và đặc biệt không được làm hại đến con người.

Bạn đang xem Nghi Thức Thọ Bát Quan Trai Giới Tại Nhà Như Thế Nào? tại Phật Pháp ở website Phật Tại Gia

Tuy nhiên vẫn có một số Phật tử ăn mặn nên ít nhất trong ngày thọ Bát Quan Trai chúng ta nên tuân thủ những nguyên tắc đó. Hãy cùng Phật Tại Gia tìm hiểu sâu hơn về nghi thức thọ bát quan trai giới tại nhà nhé.

Vậy Thọ Bát Quan Trai Là Gì?

Vậy Thọ Bát Quan Trai Là Gì?
Vậy Thọ Bát Quan Trai Là Gì?

Thọ Bát Quan Trại là phương pháp tu hành mà chúng ta thực hiện trong vòng 1 ngày 1 đêm (24 tiếng). Chúng ta phải tuân thủ ba quy tắc cơ bản và nguyên tắc ngũ giới trong thời gian này. Nam được gọi là Ưu Bà Tắc, nữ được gọi là Ưu Bà Di.

Tu Bát Quan Trai Giới Có Nghĩa Là Gì?

Tu Bát Quan Trai Giới là việc tu hành theo tám quy định. Trong đó có năm quy định: không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối và không uống rựu. Tại các ngày như 15 và 30 âm lịch chúng ta phải đến chùa và thêm ba nguyên tắc: không nghe xem múa hát, không tham gia tiệc tùng, không trang điểm, ăn mặc đẹp và không ăn khi qua 12 giờ trưa.

Tu Bát Quan Trai Giới Có Nghĩa Là Gì?
Tu Bát Quan Trai Giới Có Nghĩa Là Gì?

Đây là tám nguyên tắc quan trọng của Phật giáo trong ngày tu Bát Quan Trai Giới mà chúng ta phải thực hiện nghiên túc. Tu bát Quan Trai Giới giúp thanh lọc tâm hồn trong thời gian tu bằng cách chặn các hành vi gây tội đồng thời tạo điều kiện cho các việc thiện lành.

Bát quan trai giới gồm các giới sau:

1) Không sát sinh.

2) Không trộm cướp.

3) Không tà dâm.

4) Không vọng ngữ.

5) Không uống rượu.

6) Không trang điểm đua đòi.

7) Không ngồi giường cao tốt, sang trọng

8) Không ăn phi thời.

Nghi Thức Thọ Bát Quan Trai Giới Tại Nhà Là Gì?

Nghi Thức Thọ Bát Quan Trai Giới Tại Nhà Là Gì?
Nghi Thức Thọ Bát Quan Trai Giới Tại Nhà Là Gì?

Tính theo ngày âm lịch thì thời gian cố định trong năm có mùng 8 hàng tháng và các ngày 19/6, 23/8.

Chuẩn bị

Đầu tiên cần chẩn bị các vật phẩm để cúng dường và vì tu tại nhà nên chúng ta không cần thỉnh mời hương linh. Điều quan trọng khác là trước khi thọ giới chúng ta phải sắp xếp việc nhà, không còn lo lắng về bất kì vấn đề gì khác nhằm để tâm trí của chúng ta được thanh tịnh. Chỉ như vậy thì việc thọ giới trong vòng 24 giờ mới mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích.

Đọc ngay →  Quan Âm Tống Tử Là Ai? Sự Tích, Ý Nghĩa, Hình Tượng Trong Phật Pháp

Trước khi thọ giới chúng ta cần rửa tay, rửa mặt và súc miệng sạch sẽ. Mặc áo tràng chỉnh tề đến trước bàn thờ Phật thắp hương quỳ và bắt đầu đọc bài cúng hương (kinh Phật).

Thời gian chung

BUỔI MAI: 6 giờ sáng Thọ giới
BUỔI MAI: 7 giờ Ăn điểm tâm
BUỔI MAI: 8 giờ Sám hối
BUỔI MAI: 9 giờ Xem Kinh
BUỔI MAI: 10 giờ Niệm Phật
BUỔI MAI: 12 giờ Thọ trai
BUỔI MAI: 12 giờ 30 Kinh hành niệm Phật

BUỔI CHIỀU: 1 giờ 30 Chỉ tịnh (nghỉ)
BUỔI CHIỀU: 3 giờ Tụng Kinh
BUỔI CHIỀU: 4 giờ Xem Kinh
BUỔI CHIỀU: 5 giờ Niệm Phật
BUỔI CHIỀU: 6 giờ Dùng nước
(sữa hoặc nước cháo) 

BUỔI TỐI: 7 giờ Tịnh độ
BUỔI TỐI: 8 giờ Học
BUỔI TỐI: 10 giờ 15 Quán sổ tức
BUỔI TỐI: 10 giờ 40 Nghỉ
BUỔI TỐI: 4 giờ khuya Tịnh Niệm (Niệm Phật)
BUỔI TỐI: 4 giờ 30 Công phu
BUỔI TỐI: 6 giờ Làm lễ xả giới

Đọc Văn Bạch Tu Bát Quan Trai

Đọc Văn Bạch Tu Bát Quan Trai
Đọc Văn Bạch Tu Bát Quan Trai

1. Văn bạch nhận giới

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh…
Hôm nay là ngày… tháng… năm… con xin phát nguyện thọ nhận Bát quan trai giới đúng ngày tại (chùa; nhà)…
Con đã nhớ và hiểu về tám giới và công đức của việc thọ trì tám giới, con vâng theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng, con xin chư Phật chứng minh cho con được thọ nhận giới. Con xin thọ trì 8 giới.

Một là giới không sát sanh. Con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không sát sanh. Nghĩa là con không giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn, con cũng không nhẫn tâm giết hại; cho đến tất cả con vật nhỏ, con cũng gắng xin thực tập không giết hại; mà hằng bảo vệ sanh mạng chúng sanh. (1 chuông. 1 vái)

Hai là giới không trộm cướp. Con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là con thấy tài sản, vật dụng của người, không khởi lòng tham, lén lấy hay giật lấy; mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản mình. (1 chuông. 1 vái)

Đọc ngay →  Luân Xa Là Gì? Cách Khai Mở Luân Xa Hiệu Nghiệm Nhất

Ba là giới không dâm dục. Con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không dâm dục. Nghĩa là con thực tập sống đời sống của người xuất gia, lìa bỏ sự trói buộc của ái dục sinh tử luân hồi. (1 chuông. 1 vái)

Bốn là giới không nói dối. Con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không nói dối. Nghĩa là con không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn rầu, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan, vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội; mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng. (1 chuông. 1 vái)

Năm là giới không uống rượu và không sử dụng các chất gây nghiện. Con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không uống rượu và sử dụng các chất gây nghiện. Nghĩa là con không uống các thứ rượu mạnh và nhẹ khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sanh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc; cho đến các thứ thuốc lá, thuốc lào, á phiện, xì ke, ma túy thảy đều tránh xa. (1 chuông. 1 vái)

Sáu là giới không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát. Nghĩa là con từ bỏ sự ái nhiễm sắc thân của mình và sắc thân của người, thường quán biết sắc thân này là bất tịnh, do tứ đại duyên hợp mà thành và sắc thân này đang tan hoại bởi quy luật sinh diệt; thường quán rõ nếu ái nhiễm sắc thân mình và sắc thân người thì sẽ bị phiền não, bị đau khổ và bị trói buộc trong luân hồi. (1 chuông. 1 vái)

Bảy là giới không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ. Nghĩa là con từ bỏ sự chiều chuộng sắc thân này, tập sống phạm hạnh. (1 chuông. 1 vái)

Tám là giới không ăn phi thời, tức là ăn một ngày một bữa và hôm nay không được ăn quá giờ (quy định của chùa; tu tại nhà: quá giờ ngọ). Nghĩa là con ăn vừa đủ để nuôi thân, tập sống thiểu dục tri túc. (1 chuông. 1 vái)

[Nếu thời khóa buổi khuya chưa mời hương linh: Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng xin thỉnh các hương linh… về tu cùng con trong ngày tu Bát quan trai này.]
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

2. Văn bạch xả giới bát quan trai

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh:… ở tại… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)
Hôm qua chúng con đã phát nguyện thọ nhận Bát quan trai giới một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, chúng con xin được bạch xả giới. Chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề.
Chúng con cũng xin hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh đã thỉnh mời (tùy duyên hồi hướng thêm cho các mục hương linh phát sinh)… . Nguyện cho tất cả được tăng trưởng phúc lành, cùng với chúng con nương tựa Tam Bảo tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Và hiện tiền chúng con hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Chúng con cũng xin hồi hướng nguyện mong cho chánh Pháp được trụ lâu dài ở thế gian. Thời tiết được thuận hòa. Đất nước luôn có minh quân ủng hộ cho Phật Pháp, ngày càng thêm nhiều người được kết duyên với Phật Pháp, chăm tu giới đức, được an lạc hạnh phúc.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Đọc ngay →  Phổ Hiền Bồ Tát Tuổi Tỵ - Phật Bản Mệnh Tuổi Tỵ

3 Văn Bạch Sám Hối Khi Vô Tình Phạm Giới

(Tùy duyên bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đức Phật dạy: Giới là con thuyền, đưa chúng sinh qua biển sinh tử và nên “giữ giới như giữ tròng mắt.”
Đệ tử con xin thành tâm sám hối, đã phát nguyện thọ nhận Bát quan trai giới một ngày một đêm, mà con đã bị mất chánh niệm về giữ giới thứ… qua sự việc…
Con xin hướng về chư Phật thành tâm sám hối lỗi đó và con xin hứa sẽ cố gắng giữ chánh niệm, con nguyện mong chư Phật gia hộ cho con, để con tinh tấn chánh niệm về giữ giới.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

Lời Kết

Vậy Bát Quan Trai Giới là một phương pháp tu hành mang lại nhiều lợi ích cho các Phật tử. Trong thời gian tu hành đó từ tâm trí cho đến thể xác của người thọ giới đều trở nên thanh tịnh.

Dù thời gian chỉ trong vòng 24 giờ nhưng lại rất quý báu. Hy vọng bài viết của chúng tôi có thể giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về nghi thức thọ Bát Quan Trai Giới tại nhà.

Related Posts

Cách Cầu Nguyện Khi Đi Chùa Đúng Nhất

Cách Cầu Nguyện Khi Đi Chùa | Lời Cầu Nguyện Khi Đi Chùa

Từ bao đời nay, đi chùa đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Bên cạnh việc chuẩn bị lễ vật,…

Kinh Luân Là Gì_ Kinh Chuyển Pháp Luân Là Gì

Kinh Luân Là Gì? Kinh Chuyển Pháp Luân Là Gì?

Đến với Phật giáo Tây Tạng người ta thường sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh văn hoá đặc trưng là Kinh Luân. Vậy Kinh Luân là…

Kinh nhân quả ba ba đời

Hướng Dẫn Tụng Kinh Nhân Quả Ba Đời | Tiếng Việt Chữ To

“Gieo nhân nào gặt quả ấy” là một triết lý được người đời thường nhắc đến. Trong bài viết này, Phật Tại Gia sẽ  giúp bạn tìm…

Cúng Dường Trường Hạ Là Gì

Nghi Thức Cúng Dường Trường Hạ – Ý Nghĩa, Phúc Đức, Bài Khấn

Cúng dường trường hạ có nghĩa là việc cúng dường của các vị Thầy trong 3 tháng an cư kiết hạ, giúp chúng ta có cơ hội…

Cúng Dường Tam Bảo Hồi Hướng Phước Báu

Cúng Dường Tam Bảo Hồi Hướng Phước Báu

Cúng dường là cách để cầu may mắn và bình an đến cho bản thân và gia đình. Trong bài viết này, Phật Tại Gia sẽ đi…

Các Bài Kinh Lễ Phật Đản Thường Dùng

Kinh Lễ Phật Đản Là Gì? Ngày Phật Đản Tụng Kinh Gì?

Lễ Phật Đản, một ngày lễ quan trọng được tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng tư, là dịp để kỷ niệm sự ra đời của…