Phật Bản Mệnh Tuổi Thìn Là Vị Phật Nào

Phật Bản Mệnh Tuổi Thìn Là Vị Phật Nào?

Những người sinh vào tuổi Thìn thường được biết đến với sự thông minh, sắc bén, và quyết đoán xuất chúng. Tuy nhiên, họ cũng có thể…

Phật Bản Mệnh Tuổi Mão Là Vị Phật Nào

Phật Bản Mệnh Tuổi Mão Là Vị Phật Nào?

Phật bản mệnh tuổi Mão, còn được gọi là Phật độ mạng, bao gồm 8 vị Bản tôn, mỗi vị đảm nhận vai trò gia hộ, độ…

Phật Bản Mệnh Tuổi Sửu Là Vị Phật Nào

Phật Bản Mệnh Tuổi Sửu Là Vị Phật Nào?

Phật bản mệnh tuổi Sửu là Hư Không Tạng Bồ Tát. Ngài được tôn vinh như là một vị Bồ Tát ở cõi Đại Trang Nghiêm, nơi…

Phật Bản Mệnh Tuổi Tý Là Vị Phật Nào

Phật Bản Mệnh Tuổi Tý Là Vị Phật Nào?

Phật Bản Mệnh hoặc Phật độ Mệnh là vị Phật bảo hộ riêng của từng con giáp, có khả năng mang lại sự an lành, may mắn,…

Đại Thế Chí Bồ Tát Tuổi Ngọ

Đại Thế Chí Bồ Tát Tuổi Ngọ – Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ

Đại Thế Chí Bồ Tát là một vị Bồ Tát rất nổi tiếng trong Phật Giáo Đại Thừa, đặc biệt là trong truyền thống của Tịnh Độ…

Văn Thù Bồ Tát Tuổi Mão

Văn Thù Bồ Tát Tuổi Mão – Phật Bản Mệnh Tuổi Mão

Con đường của Phật pháp mở ra trước mắt ta những kho tàng kiến thức phi thường. Sự hiểu biết sâu sắc giúp tâm trí ta trở…

Phổ Hiền Bồ Tát Tuổi Tỵ

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Tuổi Tý | Phật Bản Mệnh Tuổi Tý

Chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta đã từng nghe đến vị Phật có nghìn mắt, nghìn tay. Đó chính là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên…

Hư Không Tạng Bồ Tát Tuổi Dần

Hư Không Tạng Bồ Tát Tuổi Dần – Phật Bản Mệnh Tuổi Dần

Hư Không Tạng Bồ Tát là một vị thần của phúc đức và trí tuệ, ban phúc lành cho dân chúng, mang lại sự bình an. Hãy…